Latviešu juridiskās valodas attīstība pēc Pirmā pasaules kara

The Development of Latvian Legal Language After World War I

Authors

  • Sanita Osipova Latvijas Universitāte

Keywords:

juridiskā izglītība, juridiskā prese, juridiskā terminoloģija, multinacionāla juridiskā kultūra, titulnācija, Latvijas Universitāte

Abstract

Publikācija veltīta Latvijas Universitātes 90. gadu jubilejai. Autore pētījusi latviešu valodas attīstību tiesību zinātnēs kontekstā ar zinātniskās pētniecības darbības sākšanos un docēšanu latviešu valodā Latvijas Universitātē pirmajās desmitgadēs pēc tās dibināšanas. Otrs aspekts, no kura rakstā ir pētīta jurisprudences un juridiskās latviešu valodas attīstība XX gs. 20.–30. gados, ir publikācijas tā laika juridiskajā presē: latviešu, krievu un vācu valodā.

Author Biography

Sanita Osipova, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesore

Downloads

Published

2010-09-16

How to Cite

Osipova, S. (2010). Latviešu juridiskās valodas attīstība pēc Pirmā pasaules kara: The Development of Latvian Legal Language After World War I. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 81–100. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/273