Latvijas Republikas tiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1990.–1991. gadā

Tendencies in the Development of Laws in the Republic of Latvia after the Renewal of Independence in 1990–1991

Authors

  • Jānis Lazdiņš Latvijas Universitāte

Keywords:

tiesību vēsture, tiesību filozofija, tiesību attīstības tendences, atteikšanās no padomju tiesībām, padomju tiesības, romāņu-ģermāņu tiesību loks

Abstract

Publikācija veltīta tādai aktuālai juridiskai tēmai kā Latvijas Republikas tiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1990.–1991. gadā. Tēmas aktualitāti nosaka fakts, ka Eiropas Savienībā vienlaikus sadzīvo angļu-amerikāņu tiesību loks un kontinentālās Eiropas tiesību loks, kuru, savukārt, sīkāk var iedalīt romāņu un ģermāņu tiesību saimē. Pēc autora domām, nosacīti pie kontinentālās Eiropas tiesību loka ir pieskaitāmas arī padomju tiesības.

Rakstā tiek izvirzīta tēze, ka Latvija pakāpeniski ir atteikusies no padomju tiesībām un atgriežas romāņu-ģermāņu tiesību saimē. Gatavošanās iestāties un iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā tikai paātrināja šo procesu.

Author Biography

Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesors

Downloads

Published

2022-09-16

How to Cite

Lazdiņš, J. (2022). Latvijas Republikas tiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1990.–1991. gadā: Tendencies in the Development of Laws in the Republic of Latvia after the Renewal of Independence in 1990–1991. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 53–80. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/272

Most read articles by the same author(s)