Krimināllikumam 10 gadi: tapšana, attīstība un perspektīva

Ten Years for Criminal Law: Formation, Development, and Perspective

Authors

  • Uldis Krastiņš Latvijas Universitāte

Keywords:

Krimināllikums (KL), koncepcija, likumprojekts, jauninājumi, attīstība, papildinājumi, grozījumi, perspektīva

Abstract

Pēc septiņu gadu Latvijas juristu intensīva darba 1998. gada 17. jūnijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma Latvijā pašreiz spēkā esošo Krimināllikumu. 1998. gada 15. oktobrī LR Saeima pieņēma vēl vienu nozīmīgu likumu – „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”. Tika noteikts, ka Krimināllikums stājas spēkā no 1999. gada 1. aprīļa, un līdz ar to spēku zaudēja iepriekšējais kriminālkodekss, kas bija pieņemts 1961. gada 6. janvārī un darbojās no 1961. gada 1. aprīļa kā Latvijas PSR kriminālkodekss (LPSR KK), bet kopš 1991. gada 29. augusta – kā Latvijas Kriminālkodekss (LKK).

Desmit gadi, kas pagājuši kopš Krimināllikuma ieviešanas, nav ilgs laiks, taču pietiekams, lai izsekotu tā tapšanas gaitai un izvērtētu Krimināllikuma tālākās attīstības ceļu – tendences un praktisko realizāciju.

Krimināllikuma darbības pirmajā desmitgadē 32 LR Saeimas likumos izdarīti daudzi grozījumi un papildinājumi spēkā esošajā Krimināllikumā, un tas dod vielu pārdomām par Latvijas krimināltiesību tālākās attīstības perspektīvu.

Author Biography

Uldis Krastiņš, Latvijas Universitāte

Dr. habil. iur.
LU Juridiskā fakultāte
Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors

Downloads

Published

2010-09-16

How to Cite

Krastiņš, U. (2010). Krimināllikumam 10 gadi: tapšana, attīstība un perspektīva: Ten Years for Criminal Law: Formation, Development, and Perspective. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 5–24. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/270