Zemnieku aizbildnības institūta evolūcija Latgalē XIX gs. un XX gs. 20.–30. gados

Evolution of the Institution of Peasants’ Guardianship in Latgale during the 19th Century and in the 1920s and 1930s

Authors

  • Modrīte Vucāne Latvijas Universitāte

Keywords:

aizbildnība, sādžas sapulce, sādžas sabiedrība, pagasta padome, pagasta valde, pagasttiesa

Abstract

Publikācija veltīta zemnieku aizbildnības institūta attīstības apskatam Latgalē XIX gs. un XX gs. 20.–30. gados. Rakstā autore aplūko aizbildnības institūta normatīvā regulējuma attīstību un norāda uz problēmām aizbildnības institūciju praksē. Analīzei autore izmantojusi nepublicētus arhīva materiālus – Latgales pagastu padomju, pagastu valžu un pagasttiesu lietas.

Author Biography

Modrīte Vucāne, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures katedras lektore, doktorante

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Vucāne, M. (2011). Zemnieku aizbildnības institūta evolūcija Latgalē XIX gs. un XX gs. 20.–30. gados: Evolution of the Institution of Peasants’ Guardianship in Latgale during the 19th Century and in the 1920s and 1930s. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 159–168. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/269