Videi nodarītā kaitējuma tiesiskā regulējuma izmaiņas Eiropas Savienības tiesību ietekmē

The Changes of the Legal Regulation of the Environmental Damage under the Impact of European Union Law

Authors

  • Laura Rozenberga Latvijas Universitāte

Keywords:

dabas resursi, videi nodarītais kaitējums, videi nodarītā kaitējuma novēršana un atlīdzināšana, neatliekamie un sanācijas pasākumi

Abstract

Raksts veltīts videi nodarītā kaitējuma jēdzienam, atlīdzināšanas metodēm un procedūrai Latvijā pēc direktīvas 2004/35/EK (par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu) ieviešanas, un rakstā analizētas tiesiskā regulējuma galvenās izmaiņas.. Direktīvas ietekmē kaitējuma videi jēdziens tiek attiecināts vienīgi uz būtiskām nelabvēlīgām sekām vidē. Ir ieviestas jaunas kaitējuma atlīdzināšanas metodes, kuras nebalstās uz grūto uzdevumu novērtēt kaitējumu naudas izteiksmē, bet kuras paredz atjaunot bojātos dabas resursus vai radīt tiem līdzvērtīgas vai alternatīvas dabas vērtības. Dažos aspektos Latvija ir papildinājusi direktīvas režīmu, piemēram, neierobežojot kaitējumu videi tikai ar noteiktām profesionālām darbībām. Tāpat padomju tiesību ietekmē saglabāts takses jēdziens, kas ir noteikta un normatīvā kārtā apstiprināta dabas resursa vērtība naudas izteiksmē.

Author Biography

Laura Rozenberga, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Civiltiesisko zinātņu katedras doktorante

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Rozenberga, L. (2011). Videi nodarītā kaitējuma tiesiskā regulējuma izmaiņas Eiropas Savienības tiesību ietekmē: The Changes of the Legal Regulation of the Environmental Damage under the Impact of European Union Law. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 149–158. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/268