Publiskās un privātās partnerības tiesiskā regulējuma problēmjautājumi Eiropas Savienības tiesību aspektā

Legislation Challenges of Public-Private Partnerships in the Aspect of European Union Law

Authors

  • Imants Muižnieks Latvijas Universitāte

Keywords:

institucionālās partnerības, koncesijas, līgumiskās partnerības, publiskās un privātās partnerības, publiskie līgumi, PPP līgumi

Abstract

Starptautiskā sabiedrība ir atzinusi būtisku līdzekļu trūkumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā pēc smagākās ekonomiskās krīzes pēc 1930. gada, jo ne publiskajam, ne arī privātajam sektoram katram atsevišķi vairs nepietiek resursu, lai patstāvīgi un neatkarīgi no citiem pārvarētu kompleksas globalizētās pasaules problēmas. Tādēļ pēdējās desmitgadēs ir izveidojusies īpaša publiskā un privātā sektora sadarbības forma, kuru parasti apzīmē ar terminu „publiskās un privātās partnerības”. Rakstā autors analizējis šī mehānisma īpatnības Eiropas Savienības tiesībās un problēmjautājumus Latvijā, secinot, ka partnerības īstenojamas visas sabiedrības labuma iegūšanai publiskā sektora pārvaldes funkciju jomā.

Author Biography

Imants Muižnieks, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras doktorants

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Muižnieks, I. (2011). Publiskās un privātās partnerības tiesiskā regulējuma problēmjautājumi Eiropas Savienības tiesību aspektā: Legislation Challenges of Public-Private Partnerships in the Aspect of European Union Law. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 137–148. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/267