Intelektuālā īpašuma līgumu regulējuma modernizācija Latvijas Republikas Civillikumā

Modernisation of Regulation for Intellectual Property Contracts in the Civil Law of the Republic of Latvia

Authors

  • Vadims Mantrovs Latvijas Universitāte

Keywords:

intelektuālā īpašuma objekti, līgumi, licences līgums, nodošanas līgums, saistību tiesības

Abstract

Līgumi, kuri attiecas uz intelektuālā īpašuma objektiem, un šo līgumu tiesiskais regulējums ir aktuāls kā no teorētiskā, tā no praktiskā viedokļa. Tai pašā laikā Latvijas intelektuālā īpašuma līgumu regulējumam tiesību literatūrā pievērsta neliela uzmanība gan no sistēmiskā viedokļa, gan no šī regulējuma pilnveidošanas viedokļa. Pašreizējais Latvijas intelektuālā īpašuma līgumu regulējums izkaisīts pa atsevišķiem sui generis likumiem, kas katrs attiecas uz atsevišķiem intelektuālā īpašuma objektiem, šo līgumu regulējumam attiecībā uz dažādiem intelektuālā īpašuma objektiem esot savstarpēji atšķirīgam un nepilnīgam. Šo iemeslu dēļ rakstā aplūkots Latvijas intelektuālā īpašuma līgumu regulējums un ierosināti priekšlikumi šī regulējuma modernizācijai, to ietverot Latvijas Republikas Civillikumā.

Author Biography

Vadims Mantrovs, Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes pasniedzējs,
zvērināts advokāts, Kopienas un Latvijas patentpilnvarotais ar specializāciju preču zīmēs

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Mantrovs, V. (2011). Intelektuālā īpašuma līgumu regulējuma modernizācija Latvijas Republikas Civillikumā: Modernisation of Regulation for Intellectual Property Contracts in the Civil Law of the Republic of Latvia. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 115–128. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/265