Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un strīdu risināšanu administratīvajā procesā

The Right to an Effective Remedy in Administrative Proceedings

Authors

  • Gatis Litvins Latvijas Universitāte

Keywords:

efektīva tiesību aizsardzība, aizsardzības līdzekļi, administratīvais process

Abstract

Raksta mērķis ir izanalizēt dažādu tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas līdzekļu izmantojamību administratīvajā procesā. Autors pierāda hipotēzi, ka administratīvā tiesa nav vienīgā un galvenā, bet gan tikai galējā tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metode. No taisnīguma principa izriet privātpersonas tiesības risināt strīdus ar dažādām metodēm, katrā gadījumā izvēloties atbilstošāko, lai sasniegtu taisnīgu un tiesisku risinājumu.

Author Biography

Gatis Litvins, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras doktorants

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Litvins, G. (2011). Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un strīdu risināšanu administratīvajā procesā: The Right to an Effective Remedy in Administrative Proceedings. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 101–114. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/264