Starptautiskās privāttiesības Eiropas Savienības skatījumā

Private International Law in View of the European Union

Authors

  • Irēna Kucina Latvijas Universitāte

Keywords:

starptautiskās privāttiesības, starptautiskais civilprocess, kolīziju normas, pārrobežu jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde

Abstract

Šā raksta mērķis ir vērst uzmanību uz to, kādus starptautisko privāttiesību jautājumus ietekmē ES tiesību aktu kopums, kāda ir šo tiesību aktu kopuma mijiedarbība ar Latvijas nacionālo regulējumu un kas būtu jādara Latvijā starptautiskās privāttiesību bāzes pilnveidošanai un doktrīnas veidošanai, jo tieši nacionālā mēroga starptautiskās privāttiesības Latvijas kontekstā bija un paliek ļoti vājas.

Author Biography

Irēna Kucina, Latvijas Universitāte

Dr. iur.
LU Juridiskā fakultāte
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras lektore

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Kucina, I. (2011). Starptautiskās privāttiesības Eiropas Savienības skatījumā: Private International Law in View of the European Union. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 91–100. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/263