Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā

Protection of Employees in Transfer of Undertakings

Authors

  • Irēna Kalniņa

Keywords:

uzņēmuma pāreja, darba un koplīguma pāreja, prettiesiska uzteikuma aizliegums

Abstract

Šī raksta mērķis ir analizēt uzņēmuma pārejas institūta būtību un tiesisko regulējumu Latvijā, salīdzinot to ar Direktīvas Nr. 2001/23 „Par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā” normām un minētās direktīvas piemērošanu Eiropas Savienības tiesas judikatūrā.

Author Biography

Irēna Kalniņa

Dr. iur.
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidente

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Kalniņa, I. (2011). Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā: Protection of Employees in Transfer of Undertakings. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 73–90. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/262