Programmatūras tiesību attīstība Latvijā ES tiesību ietekmē

The Development of Software Law in Latvia under the Influence of EU Law

Authors

  • Rihards Gulbis Latvijas Universitāte

Keywords:

programmatūras tiesības, ES direktīva „Par datorprogrammu tiesisko aizsardzību”, Autortiesību likums, datorprogramma, autorība, autortiesības, autortiesību ierobežojumi

Abstract

Programmatūras tiesību veidošanās Latvijā aizsākās pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, un tās tika būtiski pārveidotas 2000. gadā, stājoties spēkā jaunajam Autortiesību likumam. Šajā rakstā ir aplūkoti minēto evolūcijas procesu ietekmējošie faktori, kā arī tuvāk apskatīta nozīmīgākā ES normatīvi tiesiskā regulējuma programmatūras tiesību sfērā pārņemšana Latvijas tiesību sistēmā.

Author Biography

Rihards Gulbis, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Civiltiesisko zinātņu katedras doktorants

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Gulbis, R. (2011). Programmatūras tiesību attīstība Latvijā ES tiesību ietekmē: The Development of Software Law in Latvia under the Influence of EU Law. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 51–64. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/260