Prezumpcija par valsts galvas politisko neatbildību

The Presumption that the Head of the State is Not Politically Responsible

Authors

  • Simona Doriņa Latvijas Universitāte

Keywords:

politiskā atbildība, valsts galva, līdzparaksta jeb kontrasignācijas institūts

Abstract

Autore rakstā pēta prezumpcijas par valsts galvas politiskās neatbildības saturu, tās attīstību un ciešo saikni ar kontrasignācijas jeb līdzparaksta institūtu. Rakstā pamatots atzinums, ka Valsts prezidenta funkciju īstenošanas prakse Latvijā liecina par šīs prezumpcijas nepilnībām. Autore norāda, ka pretēji Satversmes 53. panta pirmajā teikumā noteiktajam: „Valsts prezidents par savu darbību politisku atbildību nenes,” Satversme atsevišķos gadījumos tomēr paredz Valsts prezidenta politisko atbildību. Darbā ir aplūkoti būtiskākie politiskās atbildības jēdziena aspekti, kā arī analizēti ārvalstu un Latvijas tiesību zinātnieku viedokļi. Darba rezultātā izdarīti vairāki secinājumi par prezumpcijas saturu.

Author Biography

Simona Doriņa, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras doktorante

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Doriņa, S. (2011). Prezumpcija par valsts galvas politisko neatbildību: The Presumption that the Head of the State is Not Politically Responsible. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 41–50. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/259