Publisko un privāto tiesību dalījuma ieviešana un nozīme Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas

Implementation and Content of the Public-Private Law Divide in Latvia after the Renewal of Independence

Authors

  • Edvīns Danovskis Latvijas Universitāte

Keywords:

publiskās un privātās tiesības, tiesību klasifikācija, padomju tiesības, administratīvās tiesības

Abstract

Rakstā analizēts publisko un privāto tiesību dalījuma noliegšanas pamatojums padomju tiesību sistēmā, publisko un privāto tiesību dalījuma atjaunošanas process un funkcijas Latvijas tiesību sistēmā. Kopsavilkumā secināts, ka publisko un privāto tiesību dalījums Latvijā pārņemts nekritiski kā kontinentālās Eiropas valstu tiesību sistēmām raksturīga pazīme. Publisko un privāto tiesību dalījums ir praktiski nozīmīgs, lai noteiktu tiesu kompetenci/lietu izskatīšanas procesu, kā arī lai noteiktu lietā piemērojamās tiesību normas gadījumos, kad normatīvajā aktā ir ietverta tieša vai pastarpināta atsauce uz publisko un privāto tiesību dalījumu.

Author Biography

Edvīns Danovskis, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras lektors, doktorants

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Danovskis, E. (2011). Publisko un privāto tiesību dalījuma ieviešana un nozīme Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas: Implementation and Content of the Public-Private Law Divide in Latvia after the Renewal of Independence. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 27–40. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/258