Dialoga jēdziens un tā attiecināšana uz tiesas procesu

The Concept of Dialogue and Its Attribution to Judicial Process

Authors

  • Gatis Bārdiņš Latvijas Universitāte

Keywords:

dialogs, dialektika, retorika, diskurss, tiesas process

Abstract

Raksts veltīts dialoga jēdziena izpētei. Šāda izpēte nepieciešama, lai noskaidrotu, vai dialogs noris arī tiesas procesā. Rakstā secināts, ka dialoga jēdziens aptver trīs sarunu veidus un ka viens no tiem attiecināms arī uz tiesas procesu. Rakstā paustie secinājumi dod pamatu tālākiem pētījumiem, kuros tiesas process aplūkots no dialoga skatpunkta.

Author Biography

Gatis Bārdiņš, Latvijas Universitāte

Mg. iur. summa cum laude
LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures katedras doktorants

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Bārdiņš, G. (2011). Dialoga jēdziens un tā attiecināšana uz tiesas procesu: The Concept of Dialogue and Its Attribution to Judicial Process. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 19–26. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/257