Vērtības, tiesību efektivitātes traucējumi un palīgavoti

Effectiveness of Law, Values and Subsidiary Sources of Law

Authors

  • Diāna Apse Latvijas Universitāte

Keywords:

tiesību neefektivitāte, juridiski etnocentriskais fenomens, palīgavoti, subsidiaritāte, solidaritāte

Abstract

Publikācija veltīta vērtību un tiesību efektivitātes mijiedarbībai un izpausmei tiesību palīgavotos un tiesiskajā domā. Rakstā autore pētījusi atsevišķas tendences, kas padara tiesības neefektīvas un traucē tiesiskās domas attīstībai Latvijā. Publikācijā pētīta nestabilas tiesību prakses ietekme uz vērtību satura izpratni krīzes situācijā, kas uzskatāma par garīguma trūkuma izraisītu un izpaužas kā normatīvās ētikas vājināšanās. Autore secinājusi, ka tiesiskajā telpā vērojama juridiski etnocentriskā fenomena izpausme un aktualizējas varas dalīšanas izkropļojumi un nelietderīgi resursu tēriņi. Secināts, ka, attīstot tiesisko apziņu kā svarīgāko tiesību efektivitātes noteikšanas kritēriju, kas veido tiesību saturu, būtiski akcentēt morālo un kultūras vērtību nozīmi neatrauti no cilvēka dabas. Nekautrēties izvērtēt konservatīvās vērtības arvien no jauna. Līdz ar to pieaug juridiskās izglītības un juridiskās preses nozīme un atbildība. Šā brīža grūtību pretspēks sakņojas morālē, subsidiaritātē un solidaritātē, kas saistītas ar cilvēka cieņu.

Author Biography

Diāna Apse, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras lektore

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

Apse, D. (2011). Vērtības, tiesību efektivitātes traucējumi un palīgavoti: Effectiveness of Law, Values and Subsidiary Sources of Law. Journal of the University of Latvia. Law, (2), 5–18. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/256