Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas un nākotnes perspektīvas kontekstā ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā uz vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi

Authors

  • Jānis Kārkliņš Latvijas Universitāte

Keywords:

Eiropas līgumtiesības, ES līgumtiesības, līgumtiesību harmonizācija, ES Kopējais modelis, Common frame of references, apstākļu izmaiņu klauzula, pacta sunt servanda princips, nepārvarama vara, izņēmumi no līguma saistošā spēka, Civillikuma un līgumtiesību modernizācija

Abstract

Rakstā tiek pārskatīta Latvijas līgumtiesību vēsturiskā attīstība pēc neatkarības atgūšanas. Tās analīze ļauj ne tikai noteikt tos līgumtiesību regulējuma uzlabojumus, kas jau ir veikti, bet arī precīzāk definēt Latvijas līgumtiesību tiesiskā regulējuma attīstības virzienus. Analizējot dažādus juridiskos jēdzienus, rakstā tiek sniegts ieskats par veicamajiem uzlabojumiem, uzsvaru liekot uz Eiropas Savienības lomu vienotu līgumtiesību izstrādē. Lai gan Civillikumā pēdējo gadu laikā ir veikti vairāki grozījumi, tādējādi uzlabojot tiesisko regulējumu līgumtiesību jomā, tomēr joprojām ir dažas juridiskas problēmas, kas nav atrisināts ar likumu un kas rada ne tikai sarežģījumus teorētiskajā, bet arī praktiskajā darbā. Īpaša uzmanība pievērsta mūsdienu tiesisko aizsardzības līdzekļu analīzei (piemēram, apstākļu izmaiņas klauzula), kuru regulējums Civillikumā nav atrodams.

Author Biography

Jānis Kārkliņš, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Civiltiesisko zinātņu katedras asociētais profesors

Downloads

Published

2012-09-15

How to Cite

Kārkliņš, J. (2012). Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas un nākotnes perspektīvas kontekstā ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā uz vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi. Journal of the University of Latvia. Law, (3), 133–150. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/253