Latvijas komerctiesību attīstība un perspektīvas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā

Authors

  • Kaspars Balodis Latvijas Universitāte

Keywords:

komerctiesības, Komerclikums, Eiropas Savienība, komersanti, komercsabiedrības, komercdarījumi, normatīvā regulējuma izmaiņas

Abstract

Rakstā atspoguļota Latvijas komerctiesību attīstība kopš valsts iestāšanās Eiropas Savienībā. Komerctiesības Latvijā pastāvēja jau pirms Otrā pasaules kara, bet atjaunotajā Latvijā tās ir sasniegušas jaunu attīstības pakāpi ar Komerclikuma pieņemšanu. Latvijas vēlme iestāties Eiropas Savienībā (turpmāk arī – ES) bija nozīmīgs stimuls modernu komerctiesību izveidošanai. Tāpēc Latvijas iestāšanās ES 2004. gadā ir piemērots atskaites punkts komerctiesību attīstības izvērtējumam. Eiropas Savienības tiesībām joprojām ir būtiska ietekme uz Latvijas komerctiesībām. Rakstā aplūkotas arī Latvijas komerctiesību nākotnes perspektīvas.

Author Biography

Kaspars Balodis, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Civiltiesisko zinātņu katedras asociētais profesors

Downloads

Published

2012-09-15

How to Cite

Balodis, K. (2012). Latvijas komerctiesību attīstība un perspektīvas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Journal of the University of Latvia. Law, (3), 120–132. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/252