Superficies solo cedit Latvijas tiesībās

Authors

  • Jānis Rozenfelds Latvijas Universitāte

Keywords:

superficies, apbūve, zeme, juridiskā tehnika, prezumpcija, princips, darījumu iztulkošana, dalītais īpašums, servitūts, emphyteusis, fikcija, duālistiskā īpašuma sistēma, piespiedu noma, dominium directum, Ober-Eigentum, dominium utile, Unter-Eigentum, īpašumtiesīgais lietotājs, kolhoznieku sētas

Abstract

Raksts veltīts tā saucamajai dalītā īpašuma problēmai, pievēršot uzmanību tam, ka atšķirībā no pirmskara Latvijā pastāvējušā tiesiskā regulējuma dalītais īpašums pašreizējā tiesiskajā situācijā izpaužas kā divu pilnīgi patstāvīgu un savstarpēji nesaistītu īpašuma tiesību pastāvēšana uz diviem dažādiem objektiem – ēku un zemi – viena un tā paša zemesgabala ietvaros.

Author Biography

Jānis Rozenfelds, Latvijas Universitāte

Dr. iur.
LU Juridiskās fakultātes profesors

Downloads

Published

2012-09-15

How to Cite

Rozenfelds, J. (2012). Superficies solo cedit Latvijas tiesībās. Journal of the University of Latvia. Law, (3), 105–119. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/251