Tiesu nolēmumu ietekme uz Latvijas nodokļu tiesību dinamiku

Authors

  • Jānis Lazdiņš Latvijas Universitāte
  • Kārlis Ketners Rīgas Tehniskā universitāte

Keywords:

nodokļu tiesības, tiešie nodokļi, netiešie nodokļi, nodokļu parāds, soda nauda, nodokļu tiesību iztulkošana, tiesa

Abstract

Publikācija veltīta tādai aktuālai tiesību un ekonomikas zinātnes tēmai kā tiesu nolēmumu ietekme uz Latvijas Republikas (turpmāk arī – LR vai Latvija) nodokļu tiesībām saistībā ar integrāciju Eiropas Savienībā (turpmāk arī – ES). Autori izvirza tēzi, ka ar tiesu nolēmumu starpniecību tiek stiprināti demokrātiskas un tiesiskas valsts pamati un budžeta un nodokļu tiesībās tiek iedzīvināti taisnīguma, vienlīdzības, samērīguma u. c. tiesību principi.

Author Biographies

Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesors

Kārlis Ketners, Rīgas Tehniskā universitāte

Dr. oec. 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Muitas un nodokļu katedras profesors

Downloads

Published

2012-09-15

How to Cite

Lazdiņš, J., & Ketners, K. (2012). Tiesu nolēmumu ietekme uz Latvijas nodokļu tiesību dinamiku. Journal of the University of Latvia. Law, (3), 21–40. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/249

Most read articles by the same author(s)