Kriminālsodu politikas koncepcija un no tās izrietošie grozījumi Krimināllikumā

Authors

  • Valentija Liholaja Latvijas Universitāte

Keywords:

Krimināllikums, noziedzīgs nodarījums, sods, kriminālsodu politika

Abstract

Raksts veltīts jautājumam par kārtējām izmaiņām mūsu valsts Krimināllikumā, kas saskaņā ar Kriminālsodu politikas koncepciju paredzētas kā Vispārīgās, tā arī Sevišķās daļas normās, būtiski skarot gan krimināltiesību doktrīnā un praksē nostiprinātās atziņas par atsevišķiem krimināltiesību institūtiem, gan arī sodu noteikšanu par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Publikācijas ietvaros tiks pausts autores viedoklis par atsevišķu paredzēto grozījumu atbilstību teorijas atziņām un prakses vajadzībām.

Author Biography

Valentija Liholaja, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore

Downloads

Published

2012-09-15

How to Cite

Liholaja, V. (2012). Kriminālsodu politikas koncepcija un no tās izrietošie grozījumi Krimināllikumā. Journal of the University of Latvia. Law, (3), 5–20. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/248