Tiesiskās apziņas ietekme uz tiesas spriešanu tiesiskā valstī

Authors

  • Rada Matjušina Latvijas Universitāte

Keywords:

tiesiskā apziņa, tiesas objektivitāte, taisnīgums

Abstract

Raksts ir veltīts jēdziena “objektivitāte” satura atklāšanai saistībā ar subjektīvo kategoriju – tiesisko apziņu. Autore meklē objektivitātes vietu tiesiskajā apziņā un noskaidro šo divu kategoriju mijiedarbību, kā arī noskaidro to ietekmi uz taisnīgas tiesas spriešanu, pētot dažādu zinātnieku atziņas. Tieši tiesiskās apziņas izpēte ļauj izzināt tiesas objektivitātes izpratnes īpatnības.

Author Biography

Rada Matjušina, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures katedras doktorante

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Matjušina, R. (2013). Tiesiskās apziņas ietekme uz tiesas spriešanu tiesiskā valstī. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 272–279. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/247