Vecāku varas atņemšana – svarīga pagasttiesas funkcija bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanai

Authors

  • Modrīte Vucāne Latvijas Universitāte

Keywords:

vecāku vara, vecāku varas atņemšana, pagasttiesa, bērnu tiesību aizsardzība

Abstract

Publikācija veltīta vecāku varas atņemšanas institūta analīzei Latvijas Republikā XX gs. 20.–30. gados. Rakstā autore aplūko vecāku varas un vecāku varas atņemšanas institūta normatīvā regulējuma attīstību un analizē šā juridiskā bērnu tiesību aizsardzības līdzekļa izpratni pagasttiesu praksē. Raksts sniedz zināmu ieskatu Latvijas lauku sabiedrības dzīvē un valdošajā morālē. Autore ieskicē atšķirīgo izpratni par labu izturēšanos pret bērniem atsevišķās ģimenēs un vispārpieņemtajiem uzskatiem sabiedrībā. Analīzei autore izmantojusi atsevišķus nepublicētus arhīva materiālus – pagasttiesu lietas par vecāku varas atņemšanu.

Author Biography

Modrīte Vucāne, Latvijas Universitāte

Mg. soc. zin., dipl. hist. 
LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures katedras lektore

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Vucāne, M. (2013). Vecāku varas atņemšana – svarīga pagasttiesas funkcija bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanai. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 260–271. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/246