Eiropas Savienības Tiesas judikatūras saistošais spēks

Authors

  • Gundega Slaņķe Latvijas Universitāte

Keywords:

Eiropas Savienības Tiesa, judikatūra, tiesību avoti, tiesnešu tiesības

Abstract

Rakstā analizēts Eiropas Savienības Tiesas judikatūras – juridiski nozīmīgo atziņu, ko veido EST veiktā tiesību normu interpretācija un tiesību tālākveidošanas ceļā atrastās tiesnešu tiesību normas – de iure un de facto saistošais spēks un vieta Latvijas tiesību avotu sistēmā. Autore secina, ka Eiropas Savienības Tiesas judikatūra uzskatāma par vispārsaistošu patstāvīgo papildu jeb subsidiāro tiesību avotu Latvijā.

Author Biography

Gundega Slaņķe, Latvijas Universitāte

Mg. philol., Mg. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures katedras doktorante, zvērinātu advokātu biroja “Centrs” juriste

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Slaņķe, G. (2013). Eiropas Savienības Tiesas judikatūras saistošais spēks. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 223–237. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/243