Cietušā piekrišana eitanāzijai – neregulēts kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis Latvijā un tā tiesiskās sekas

Authors

  • Rihards Poļaks Latvijas Universitāte

Keywords:

eitanāzija, aktīvā brīvprātīgā eitanāzija, cietušā piekrišana nonāvēšanai, cilvēka rīcības brīvība ar dzīvību, kriminālatbildību izslēdzošie apstākļi

Abstract

Publikācijā autors aplūko cietušā piekrišanu eitanāzijai Krimināllikumā nereglamentēto kriminālatbildību izslēdzošo apstākļu ietvaros. Analizējot un savstarpēji salīdzinot aktīvo brīvprātīgo eitanāziju un ikvienu noziedzīgu nodarījumu raksturojošās pazīmes, tiek secināts, ka analīzei pakļautais jautājums ir attiecināms uz noziedzīgu nodarījumu, kas vērsts pret personas dzīvību. Īpaša vērība publikācijā tiek atvēlēta cilvēka dzīvības krimināltiesiskās aizsardzības jautājumam, izpētes ietvaros nosakot cilvēka rīcības brīvības robežas ar šo aizsargājamo interesi. Tāpat arī sniegts pamatojums, kādēļ cietušā piekrišana eitanāzijai nevar tikt atzīta par nereglamentētu apstākli, kas izslēdz kriminālatbildību Latvijā.

Author Biography

Rihards Poļaks, Latvijas Universitāte

LU Juridiskās fakultātes doktorants

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Poļaks, R. (2013). Cietušā piekrišana eitanāzijai – neregulēts kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis Latvijā un tā tiesiskās sekas . Journal of the University of Latvia. Law, (4), 188–201. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/240