Tiesību sevi neapsūdzēt pamatojums

Authors

  • Irēna Ņesterova Latvijas Universitāte

Keywords:

cilvēktiesības, kriminālprocesuālās tiesības, kriminālprocesuālais taisnīgums, nevainīguma prezumpcijas princips, tiesības sevi neapsūdzēt, tiesības uz taisnīgu tiesu

Abstract

Raksta mērķis ir atklāt tiesību sevi neapsūdzēt nozīmi, t. i., atbildēt uz jautājumu, kāpēc šīs tiesības ir nepieciešamas. Autore secina, ka tiesībām sevi neapsūdzēt ir divējāda nozīme. Pirmkārt, kā procesuāla rakstura tiesības tās palīdz nodrošināt, lai nevainīgas personas netiktu atzītas par vainīgām noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Otrkārt, tiesības sevi neapsūdzēt kā tiesības pēc būtības nodrošina, lai kriminālprocess tiktu veikts, ievērojot iepriekš pieņemtus tiesiskus un morāles normām atbilstošus noteikumus, un tādējādi veicina cilvēktiesību ievērošanu un visas tiesiskās sistēmas aizsardzību.

Author Biography

Irēna Ņesterova, Latvijas Universitāte

LU Juridiskās fakultātes doktora zinātniskā grāda pretendente

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Ņesterova, I. (2013). Tiesību sevi neapsūdzēt pamatojums. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 145–164. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/237