Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, norobežošana no citiem noziedzīgiem nodarījumiem un noziedzīgu nodarījumu kopība

Authors

  • Ļubova Kovaļa Latvijas Universitāte

Keywords:

izvairīšanās no nodokļu nomaksas, noziedzīgu nodarījumu norobežošana, noziedzīgu nodarījumu kopība, reālā kopība, ideāla kopība, normu konkurence

Abstract

Publikācija ir veltīta tādai krimināltiesību tēmai kā izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzi­nāto maksājumu nomaksas (turpmāk arī – izvairīšanās no nodokļu nomaksas vai nodokļu nemaksāšana). Publikācijā analizēti pētāmā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas problēmjautājumi, kas saistīti ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ar minētā nodarījuma norobežošanu no citiem noziedzīgiem nodarījumiem un tā iekļaušanu noziedzīgu nodarījumu kopībā. Publikācijā auto­re secina, ka nodokļu nemaksāšana un tādi noziedzīgi nodarījumi kā krāpšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un Krimināllikuma (turpmāk – KL) 217. un 219. pantā paredzētie nozie­dzīgie nodarījumi neveido noziedzīgu nodarījumu ideālo kopību. Publikācijā tiks sniegti priekšlikumi šo kvalifikācijas problēmjautājumu risināšanai.

Author Biography

Ļubova Kovaļa, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
LU Juridiskās fakultātes doktorante

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Kovaļa, Ļubova. (2013). Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, norobežošana no citiem noziedzīgiem nodarījumiem un noziedzīgu nodarījumu kopība. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 71–83. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/232