Personas tiesības uz Latvijas Republikas ģimenes pabalstu saņemšanu, pārvietojoties Eiropas Savienībā, jēdziena “pastāvīgā dzīvesvieta” interpretācija

Authors

  • Simona Innus-Pāvelskopa Latvijas Universitāte

Keywords:

ģimenes pabalsti, Eiropas Savienība, pastāvīgā dzīvesvieta, sociālās drošības jautājumu koordinēšana

Abstract

Rakstā aplūkotas personas tiesības uz Latvijas Republikas ģimenes pabalstu saņemšanu, pārvietojoties Eiropas Savienībā, saskaņā ar nacionālajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Analizēta jēdziena “pastāvīgā dzīvesvieta” interpretācija gan nacionālajos, gan Eiropas Savie­nības tiesību aktos, kā arī sniegts ieskats Latvijas Republikas administratīvo tiesu praksē minētā jēdziena interpretācijā.

Author Biography

Simona Innus-Pāvelskopa, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte

LU Juridiskās zinātnes zinātniskā grāda pretendente

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Innus-Pāvelskopa, S. (2013). Personas tiesības uz Latvijas Republikas ģimenes pabalstu saņemšanu, pārvietojoties Eiropas Savienībā, jēdziena “pastāvīgā dzīvesvieta” interpretācija. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 40–56. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/230