Autortiesību ierobežošana izglītības un zinātniskās pētniecības mērķiem

Authors

  • Rihards Gulbis Kultūras ministrija
  • Ilona Tomsone Kultūras ministrija

Keywords:

autortiesības, autortiesību ierobežojumi, izglītības un zinātniskās pētniecības mērķi, trīssoļu tests, Informācijas sabiedrības direktīva, Autortiesību likums

Abstract

Institucionalizēta mācību procesa un zinātniskās pētniecības sekmēšanas nolūkā Latvijas Autor­tiesību likuma 21. pantā ir paredzēts speciāls autortiesību ierobežojums. To piemērojot, ir jārod līdzsvars starp autortiesību subjektu interesēm, no vienas puses, un to institūciju inte­resēm, kuras gūst labumu no šī ierobežojuma, no otras puses. Šis raksts ir veltīts iepriekš norā­dītā autortiesību ierobežojuma piemērošanas robežu un priekšnosacījumu analīzei, ņemot vērā tehnoloģiskās attīstības tendences un jaunu mācību formu ģenēzi.

Author Biographies

Rihards Gulbis, Kultūras ministrija

Kultūras ministrija, juriskonsults autortiesību un blakustiesību jomā

Ilona Tomsone, Kultūras ministrija

Kultūras ministrija, juriskonsulte autortiesību un blakustiesību jomā

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Gulbis, R., & Tomsone, I. (2013). Autortiesību ierobežošana izglītības un zinātniskās pētniecības mērķiem. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 26–39. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/229