Tiesību zinātne un tiesnešu tiesības

Authors

  • Diāna Apse Latvijas Universitāte

Keywords:

tiesību zinātne, judikatūra, tiesnešu tiesības

Abstract

Publikācija veltīta tiesību zinātnes nozīmei, atklājot aktuālu tiesību jēdzienu saturu mijiedar­bībā ar citiem tiesību palīgavotiem. Autore pētījusi tiesību doktrīnas atsevišķu atziņu attīstību par tiesību tālākveidošanas un judikatūras jēdzienu saturu.

Tiesībnieku saimē diskutētās aktualitātes aplūkotas saistībā ar tiesību zinātnes un prakses atgriezeniskās saites nozīmi pievienotās vērtības radīšanā, ietekmējot tiesību atziņu kvalitāti un attīstības gaitu nākotnē, kā arī gādājot par tiesisko domu kā cikliskā attīstībā esošu (pagātnē spēkus smeļošu) atziņu kopumu.

Author Biography

Diāna Apse, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras lektore

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Apse, D. (2013). Tiesību zinātne un tiesnešu tiesības. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 17–25. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/228