Ēdiena reprezentācijas literatūrā

Authors

  • Ieva Kalniņa Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/adz.58.01

Keywords:

gastropoētika, latviešu literatūra, pavārgrāmatas, vācbaltiešu, krievu, ebreju kultūras tradīcijas

Abstract

Projekta dalībnieki pēta ēdiena pieminējumus literāros tekstos kā simbolu un skata tekstus par ēdienu, pavārgrāmatas, to korelāciju ar literatūras tekstiem un laikmeta kultūrkontekstu.

Author Biography

Ieva Kalniņa, Latvijas Universitāte

Ieva Kalniņa, Dr. philol., ir LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja, profesore, vadošā pētniece. Pētnieciskās intereses ietver gastropoētiku, īpaši ēdiena diskursu, latviešu bērnības stāstus, vēsturiskā romāna žanra poētiku, latviešu vēsturiskā romāna vēsturi, latviešu literatūras vēsturi (1920–1940), latviešu literatūru totalitārisma laikā, jaunāko prozu, atsevišķu latviešu literatūras klasiķu – Annas Brigaderes, Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa – daiļradi. Publicēti ap 100 rakstiem (Latvijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Vācijā, Kanādā). Sastāda Harija Gulbja Rakstus. Docē studiju kursus latviešu literatūras vēsturē. Pētniecības projektu vadītāja Latvijas Zinātnes padomes projektā Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts un piedalās LNB un LU projektā Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu.

References

Boyce, C.; Fitzpatrick, J. (eds.) (2017) History of Food in Literature: From the 14th-Century to the Present. New York: Routledge.

Dingeldein, H.; Gredel, E. (Hrsg.) (2017) Diskurse des Alimentären: Essen und Trinken aus kultur-, literatur- und sprachwissenschaftlicher Perspektive. Berlin: Lit.

Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Gastronomiskais teksts literatūrā un kultūrā (2014) Zinātnisko rakstu krājums, XV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”.

Neumann, G. (1982) Das Essen und die Literatur. Kunisch, H.; Berchem, T.; Link, F. (Hrsg.) Literaturwissenschaftliches Jahrbuch. Görres-Gesellschaft, NF, 23, 173–190.

Roy, P. (2002) Reading Communities and Culinary Communities: The Gastropoetics of the South Asian Diaspora. Durham: Duke University Press.

Roy, P. (2010) Alimentary Tracts: Appetites, Aversions, and the Postcolonial. Durham: Duke University Press.

Shahani, Gitanjali G. (2018) Food and Literature. Cambridge: Cambridge University Press.

Valke, S. S.; Langbour, N.; Zawada, K. A. (sast.) (2019) Francijas garša: Gastronomija un kultūra = Goût de France. Gastronomie et culture. Rīga: Zinātne.

Wierlacher, A.; Neumann, G.; Teuteberg, H. J. (1993) Kulturthema Essen: Ansichten und Problemfelder. Berlin: Akademie-Verlag.

Downloads

Published

2022-12-12

How to Cite

Kalniņa, I. (2022). Ēdiena reprezentācijas literatūrā. Akadēmiskā Dzīve, 58, 3–6. https://doi.org/10.22364/adz.58.01