Editorial Team

Žurnāla redakcijas kolēģija (Editorial Board)

Galvenā redaktore (Editor in Chief)
Oksana Žabko, Ph.D. sociālajās zinātnēs – nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences”, Latvija (Baltic Institute of Social Sciences, Latvia)

Redaktors (Editor)
Ainārs Dimants, Dr. phil. – Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija (Riga Stradiņš University, Latvia)

Andris Anspoks, Dr. phys. – Latvijas Universitāte, Latvija (University of Latvia, Latvia)

Dzintra Bungs, Ph.D. – Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, Latvija (Occupation Museum Association of Latvia, Latvia)

Jānis Grabis, Dr. sc. ing. – Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija (Riga Technical University, Latvia)

Vitauts Kalniņš, Ph.D. – Toronto Universitāte, Kanāda (UniversityofToronto, Canada)

Viesturs Pauls Karnups, Dr. oec. – Latvijas Universitāte, Latvija (University ofLatvia, Latvia)

Ģirts Kaugars, Ph.D., Dr. h. c. chem. – ASV (USA)

Jānis Lejnieks, Dr. arch. – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA), Latvija (Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA), Latvia)

Aija Priedīte, fil. dr. – Latvijas Universitāte, Latvija (University of Latvia, Latvia)

Juris Pupčenoks, Ph.D. – Marista Koledža, ASV (Marist College, USA)

Inese Runce, Dr. hist. – Latvijas Universitāte, Latvija (University of Latvia, Latvia)

Jānis Sīlis, Dr. philol. – Ventspils Augstskola, Latvija (Ventspils University College, Latvia)

Gints Šīmanis – Latvija (Latvia)

Juris Upatnieks – ASV (USA)

Marta Urbāne, Dr. iur. – Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija (Riga Stradiņš University, Latvia)

Vitālijs Zelčs, Dr. geol. – Latvijas Universitāte, Latvija (University of Latvia, Latvia)