About the Journal

Akadēmiskā Dzīve ir latviešu valodā vienīgais nopietna rakstura žurnāls akadēmiskajai saimei un visiem zinātkārajiem par Tēvzemei nozīmīgiem zinātnes, kultūras un sabiedriskiem jautājumiem. Žurnāls iznāk kopš 1958. gada, līdz 2005. gadam – ASV, kopš 2006. gada Akadēmiskās Dzīves apgāds izdod to kopā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu.

Pilns žurnāla komplekts atrodas ASV Kongresa bibliotēkā,
žurnāls pieejams starptautiskajā zinātnisko publikāciju datubāzē EBSCO

Žurnāla iepriekšējie numuri pieejami
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zurnali/akademiska-dzive/arhivs/


Akadēmiskās Dzīves
Tēvzemes apgāds
Reģistrācijas apliecības Nr. 40008053843
Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā
Valdes locekļi – Aivars Markots (priekšsēdētājs),
Ainārs Dimants, Ivars Pavasars

Akadēmiskās Dzīves Tēvzemes apgāda pārstāvji

Austrālijā – Dace Dārziņš,
27 Aroha Tce,  Black Forest, SA 5035,
e-pasts: dace.darzins@internode.on.net

ASV – Jānis J. Dimants, Jr.,
2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis,
MN 55421-2068

Kanādā – Elmārs Bērziņš,
239 Mill Road, ­Toronto, Canada, M9C 1Y3


Izdevējs
LU Akadēmiskais apgāds
Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, LV-1050

Rakstus 60. laidienam lūdzam sūtīt
Akadēmiskās Dzīves redakcijai
Ģertrūdes ielā 123, LV-1009, Rīgā, Latvijā.
E-pasts: oksana.zabko@gmail.com 

www.lu.lv/adz; www.austrums.lv

Rakstu pārpublicēšanai citos izdevumos nepieciešama redakcijas, izdevēja un autora rakstveida atļauja

https://doi.org/10.22364/adz

ISSN 0516-3145 (print)
ISSN 2592-9429 (online)