Tīmekļvietne Latvijaspieminekli.lv un pieminekļi kā sabiedrības vēsturiskās atmiņas sastāvdaļa

Authors

  • Roberts Ķipurs Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/adz.58.14

Keywords:

vēsturiskā atmiņa, pieminekļi, pieminekļu kartes, izglītība, Latvijas vēsture

Abstract

Veidojot tīmekļvietni saviem audzēkņiem un sākot apsekot pieminekļus, kuri vēsta par valsts veidošanās notikumiem, radās iespēja ieraudzīt plašāku pieminekļu vērtības nozīmi

Author Biography

Roberts Ķipurs, Latvijas Universitāte

Roberts Ķipurs ir vēsturnieks, novadpētnieks un skolotājs. 1999. gadā ieguvis bakalaura grādu vēsturē LU Vēstures un filozofijas fakultātē, kultūrvēsturiskās vides un pieminekļu aizsardzības vēstures studiju programmā. 2003. gadā pabeigtas studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesionālās pedagoģijas studiju programmā – vidusskolas vēstures skolotājs. 2008. gadā pabeigtas studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē un iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē. No 1998. gada strādā par vēstures skolotāju. Vairāk nekā 20 gadus darbojies tūrismā. Ilgu gadu pieredze un foto materiāls tiek apkopots un izmantots tīmekļvietnes Latvijaspieminekli.lv izveidei un Latvijas pieminekļu informācijas apkopošanai skolu jaunatnei, tūristiem un visiem interesentiem.

References

Bērniem un jauniešiem [b. g.] NKMP.gov.lv. Pieejams: https://www.nkmp.gov.lv/lv/berniem-un-jauniesiem (23.08.2022.).

Black Lives Matter: international activist movement [b. g.] Britannica.com. Pieejams: www.britannica.com/topic/Black-Lives-Matter (20.08.2022.).

Buķevics, D. E. (2018) No sētas uz sētu: Daugavpils novads [Dokumentālā filma] (11.11.2018). Pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=ek3Kc18SbaQ (23.08.2022.).

Dambis, J. (2018) [Ievads]. Latvijas valsts izveidošana un attīstība (2018) Sēr.: Eiropas kultūras mantojuma dienas, 2018. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. [Rīga]: Mantojums.

Eiropas kultūras mantojuma dienu izdevumi (1995–2021). Pieejami: https://www.nkmp.gov.lv/lv/eiropas-kulturas-mantojuma-dienu-izdevumi (23.08.2022.).

Grovier, K. (2012) Black Lives Matter protests: Why are statues so powerful? BBC.com (20.06.2020.). Pieejams: https://www.bbc.com/culture/article/20200612-black-lives-matter-protests-why-are-statues-so-powerful (20.08.2022.).

Kasparāns, Ģ. (2017) Padomju pieminekļi: Aļoša – igauņu stratēģiskā uzvara, latviešiem jau par vēlu? LA.lv (27.04.2017.). Pieejams: https://www.la.lv/igaunu-strategiska-uzvara (20.08.2022.).

Kušķis, G.; Korsaks, P. (2008) Ceļā uz Latvijas valstisko neatkarību: Brīvības cīņu pieminekļi. [Rīga]: Mantojums.

Literatūra un vēsture skolā [Diskusija] (2020) Domuzīme (2020), 4, 54–59. Ir.lv (30.11.2000.) Pieejams: https://ir.lv/2020/11/30/literatura-un-vesture-skola/ (23.08.2022.).

Likerts, V. (1938) Brīvības un kritušo pieminekļi 1920–1938. [Rīga]: Valters un Rapa.

Lismanis, J. (1999) 1915–1920 kauju kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. [Rīga]: NIMS.

Militārais mantojums: tūrisms [b. g.] [Latvija–Igaunija, 1914–1991]. Militaryheritagetourism.info. Pieejams: https://militaryheritagetourism.info/lv (20.08.2022.).

Mintaurs, M. (2001) Kultūras mantojums mūsdienās: Lekcijas skolotājiem. Vēstures un sociālo zinību biedrības apaļais galds. – Klausītāja pieraksts.

MK noteikumi Nr. 720 (2021) Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi (26.10.2021.) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/327240-kulturas-piemineklu-uzskaites-aizsardzibas-izmantosanas-un-restauracijas-noteikumi (23.08.2022.).

Ozola, A. (2016) Latvijas Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošana, 1987.–1998. gads. Latvijas Arhīvi (2016), 3, 123–148.

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā (2008). Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/179009-par-latvijas-republikas-valdibas-un-krievijas-federacijas-valdibas-vienosanos-par-latvijas-apbedijumu-statusu-krievijas-federacijas-teritorija-un-krievijas-apbedijumu-statusu-latvijas-republikas-teritorija (23.08.2022.).

Par kultūras pieminekļu aizsardzību (1992) Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72551 (20.08.2022.).

Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā (2022). Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/333439-par-padomju-un-nacistisko-rezimu-slavinosu-objektu-eksponesanas-aizliegumu-un-to-demontazu-latvijas-republikas-teritorija (23.08.2022.).

Protesters tear down Confederate monument (2017) CNN.com (16.08.2017.) Pieejams: https://edition.cnn.com/videos/us/2017/08/15/durham-protest-confederate-monument-torn-down.wncn/video/playlists/confederate-flag-debate/ (20.08.2022.).

Saeima konceptuāli atbalsta likuma projektu Uzvaras parka pieminekļa demontāžai (2022) Saeima.lv (26.05.2022.). Pieejams: https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/31079-saeima-konceptuali-atbalsta-likuma-projektu-uzvaras-parka-pieminekla-demontazai (23.08.2022.).

Šendriks, V. (1975) Varoņu piemiņa – nemirstīga. [Rīga]: Liesma.

Tiļļa, A. (2021) Ieročus nost no postamentiem. Mājas Viesis (20.08.2022.).

Vēsture un sociālās zinātnes I: Pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai [b. g.] Skola2030.lv. Pieejams: https://mape.skola2030.lv/resources/529 (23.08.2022.).

Downloads

Published

2022-12-12

How to Cite

Ķipurs, R. (2022). Tīmekļvietne Latvijaspieminekli.lv un pieminekļi kā sabiedrības vēsturiskās atmiņas sastāvdaļa. Akadēmiskā Dzīve, 58, 121–134. https://doi.org/10.22364/adz.58.14