Siera tirdzniecības nosaukums un tā interpretācija: Tilzītes pret Krievijas

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22364/adz.58.10

Keywords:

siera kvalitāte, tirdzniecības nosaukums, Tilzītes siers, Krievijas siers

Abstract

Tilzītes un Krievijas sieri ir dažādu tehnoloģiju sieri, un to nosaukumu aizstāšana var ietekmēt siera tirgu Latvijā. Tilzītes siers ir nepārprotama atgriešanās pie pirmskara tradīcijas

Author Biographies

Rita Riekstiņa-Dolģe, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Rita Riekstiņa-Dolģe ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras docente un vadošā pētniece. Pētījumu virzieni: sidra, vīna tehnoloģija un kvalitāte, pakalpojuma kvalitāte ēdināšanas uzņēmumos.

Jeļena Zagorska, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Jeļena Zagorska ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā profesore un vadošā pētniece. Pētījumu virzieni: piena un piena produktu kvalitāte, inovatīvo produktu izstrāde, sūkalu pārstrādes iespējas.

References

Brennan, N. M.; Ward, C.; Beresford, T. P.; Fox, P. F.; Goodfellow, M.; Cogan, T. M. (2002) Biodiversity of the bacterial flora on the surface of a smear cheese. Applied and Environmental Microbiology, 68, 820–830.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (25.10.2011.). Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LV:PDF (22.08.2022.).

Kliesmets, E.; Menšikovs, N. (1965) Sieru ražošana. Rīga: Liesma.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1266/2013, par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Holsteiner Tilsiter (AĢIN)) (05.12.2013.). Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1266&from=LV (22.08.2022.).

Lielgalvis, K. (1930) Sierniecība. Rīga: Lauksaimniecības pārvalde.

Lukač, J. (1991) Tounjski sir – Autohtoni proizvodi Hrvatske. Mljekarstvo, 41 (1), 7–18.

Mirecki, S.; Neven, A.; Plavljanić, D.; Popović, N.; Mikulec, N. (2015) Production technology and some quality parameters of Njeguši cheese Mljekarstvo. Dairy, 65 (4), 280–286. http://dx.doi.org/10.15567/mljekarstvo.2015.0408

MK noteikumi Nr. 97 (2011) Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/225278-noteikumi-par-klasifikacijas-kvalitates-un-markejuma-prasibam-piena-produktiem-un-saliktiem-piena-produktiem (22.08.2022.).

Moloko, moločnye produkty i konservy moločnye (1972) Moskva: Izdatel’stvo standartov.

Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (20.03.2006.). Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/510/oj/?locale=LV (22.08.2022.).

Sorokin, V. V. (1931) Syrovarenie: praktičeskoe rukovodstvo po technike proizvodstva syrov: gollandskogo, gauda, bakštejna i til’zita. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel’stvo sel’skohozjajstvennoj i kolchozno-kooperativnoj literatury.

Standard for Tilsiter: CXS 270-1968 (2019) Pieejams: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B270-1968%252FCXS_270e.pdf (22.08.2022.).

Downloads

Published

2022-12-12

How to Cite

Riekstiņa-Dolģe, R., & Zagorska, J. (2022). Siera tirdzniecības nosaukums un tā interpretācija: Tilzītes pret Krievijas. Akadēmiskā Dzīve, 58, 83–88. https://doi.org/10.22364/adz.58.10