Atgriešanās garša: latviešu pēctrimdas teksti gastropoētiskā skatījumā

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22364/adz.58.09

Keywords:

dokumentālā proza un romāns, dzeja, ēdiens un kultūru atšķirības, pēctrimdas autori A. Nesaule, I. Vērzemnieks, J. Kronbergs, M. Gūtmane

Abstract

Ēdiens ir ilgošanās, atmiņas un identitātes svarīgs elements trimdiniekam, ēdiens atspoguļo saikni ar dzimteni, un pēctrimdiniekam tas kļūst arī par cerību un ilgu spoguli

Author Biographies

Elvis Friks, Latvijas Universitāte

Elvis Friks, Mg. hum., rakstnieks un literatūrzinātnieks. Bakalaura grādu ieguvis jauno mediju mākslā Liepājas Universitātē, maģistra grādu – latviešu literatūrzinātnē LU. Studējis portugāļu valodu Leirijas Politehniskajā institūtā (Politécnico de Leiria), vēlāk saņēmis gada stipendiju ķīniešu kultūras studijām Šanhajas Universitātē. Pētnieciskās intereses saistās ar salīdzināmo literatūrzinātni, vēsturiski biogrāfiskiem romāniem, pēctrimdu, transkulturālismu.

Ojārs Lāms, Latvijas Universitāte

Ojārs Lāms Dr. philol., literatūrzinātnieks, klasiskais filologs, tulkotājs no latīņu, sengrieķu un jaungrieķu valodas. LU profesors un vadošais pētnieks salīdzināmajā literatūrzinātnē, LZP projekta Riga Literata vadītājs un LZP projekta Gastropoētika un nacionālā identitāte vadošais pētnieks. Tulkojis un apcerējis latviešu valodā Aristoteļa, Longīna, Salomona Frenceļa darbus. Pētījis literatūras teorijas vēsturi un eposa teoriju un praksi. Pašlaik uzmanības lokā literatūras un migrācijas sasaiste plašā diahroniskā un tipoloģiskā izvērsumā, ietverot ideju un poētikas migrāciju neolatīniskajā humānistu literatūrā, latviešu trimdas un pēctrimdas literatūru, migrācijas un transnacionālo literatūru.

References

Bannasch, B.; Sarkowsky, K. (2020) Nachexil / Post-Exile. Berlin / Boston: Walter de Gruyter.

Bourdieu, P. (1985) Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. London: Routledge and Kegan Paul.

Eglītis, A. (1992) Piecas dienas. Rīga: Karogs; Preses nams.

Gūtmane, M. (2012) Dzīve ir viens vella izgudrojums: Veronika Strēlerte manās atmiņās. Rīga: Neputns.

Hawkes, T. (2003) Structuralism and Semiotics. London and New York: Routledge.

Kronbergs, J. (2005) Peti-šu. Rīga: Neputns.

Kronbergs, J. (2021) Debesīs dievs bīda mēbeles. Rīga: Dienas Grāmata.

Kursīte, J. (2002) Dzejas vārdnīca. Rīga: Zinātne.

Lévi-Strauss, C. (1969) Mythologiques, I: The Raw and the Cooked. London: Jonathan Cape.

Lévi-Strauss, C. (1983) The Raw and the Cooked (Mythologiques). Chicago: University of Chicago Press.

Muižniece, L. (2020) Pēdas. Melita Rīgā. Rīga: Mansards.

Nesaule, A. (2018) Zudušie saulgrieži: Stāsts par trimdu un draudzību. Rīga: Laika grāmata.

Verzemnieks, I. (2018) Among the Living and Dead: a Tale of Exile and Homecoming. London: One.

Zeng, H. (2010) The Semiotics of Exile in Literature. London: Palgrave Macmillan.

Downloads

Published

2022-12-12

How to Cite

Friks, E., & Lāms, O. (2022). Atgriešanās garša: latviešu pēctrimdas teksti gastropoētiskā skatījumā. Akadēmiskā Dzīve, 58, 73–82. https://doi.org/10.22364/adz.58.09