Blata, vides un varas mijiedarbības romānu sērijā Mēs. Latvija, XX gadsimts

Authors

  • Madara Stāde Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/adz.58.08

Keywords:

blats, jaunākā latviešu literatūra, Mēs. Latvija, XX gadsimts, vēsturiskais romāns, vide, vara

Abstract

Ievērojama ir blata ietekme uz romāna telpiskajiem aspektiem. Plašākā kontekstā tas norāda uz šī fenomena universālo, neizbēgamo klātbūtni padomju pilsoņu ikdienas gaitās

Author Biography

Madara Stāde, Latvijas Universitāte

Madara Stāde ir tulkotāja, Mg. translat., filoloģe, Mg. philol., un zinātniskā asistente LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļā un LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā. Pašlaik piedalās projekta Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts īstenošanā, kā arī kopā ar informātikas, valodniecības un datorlingvistikas speciālistiem izstrādā latviešu valodas leksisko tīklu projektā Latviešu valodas WordNet un vārdu nozīmju nošķiršana. Galvenās pētnieciskās intereses vērstas uz jaunākās latviešu prozas pētniecības metodēm, literatūras tulkošanu un pielāgošanu, kā arī efektīvu valodas rīku izstrādi nolūkā saglabāt latviešu valodas aktualitāti arī digitālajā laikmetā.

References

Akmentiņš, A. (2018) Skolotāji. Rīga: Dienas Grāmata.

Ikstena, N. (2015) Mātes piens. Rīga: Dienas Grāmata.

Jundze, A. (2017) Sarkanais dzīvsudrabs. Rīga: Dienas Grāmata.

Kota, L. (2016) Istaba. Rīga: Dienas Grāmata.

Manfelde, A. (2017) Virsnieku sievas. Rīga: Dienas Grāmata.

Berliner, J. S. (1957) Factory and Manager in the USSR. Cambridge: Harvard University Press.

Crankshaw, E. (1959) Kruschev’s Russia. London: Penguin Books.

Fitzpatrick, S. (2000) Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. Oxford: Oxford University Press.

Klumbyte, N., Sharafutdinova, G. (eds.) (2013) Soviet Society in the Era of Late Socialism, 1964–1985. Plymouth: Lexington Books.

Latvijas Republikas vēstniecība Spānijas Karalistē (2021) Madridē prezentē Noras Ikstenas romāna “Mātes piens” tulkojumu. Pieejams: https://www2.mfa.gov.lv/spain/aktualitates/68501-madride-prezente-noras-ikstenas-romana-mates-piens-tulkojumu (16.08.2022.).

Ledeneva, A. V. (1998) Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University Press.

Stack-Nelson, L. (2021) The Year the River Froze Twice by Inga Ābele. Pieejams: https://www.worldliteraturetoday.org/2021/summer/year-river-froze-twice-inga-abele (16.08.2022.).

Downloads

Published

2022-12-12

How to Cite

Stāde, M. (2022). Blata, vides un varas mijiedarbības romānu sērijā Mēs. Latvija, XX gadsimts. Akadēmiskā Dzīve, 58, 65–72. https://doi.org/10.22364/adz.58.08