Padomju viesību tradīcijas un svētku mielasts

Authors

  • Astra Spalvēna Latvijas Universitāte
  • Sigita Kušnere Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/adz.58.02

Keywords:

svētku ēdieni, pavārgrāmatu vēsture, latviešu literatūra, padomju virtuve, propaganda

Abstract

Padomju okupācijas laikā ieviestās tradīcijas nav pilnīgi jaunas, lielā mērā tās saistītas ar iepriekš svinēto svētku struktūru, visbiežāk mainīta forma, bet saturs tikai daļēji

Author Biographies

Astra Spalvēna, Latvijas Universitāte

Astra Spalvēna, Dr. art., ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece. Pētījumi skar ēdiena kultūras vēsturi un ēdiena antropoloģiju. Pētnieciskās intereses: padomju virtuve, Latvijas kulinārais mantojums, pavārgrāmatu vēsture, ēdiena vizuālā semiotika.

Sigita Kušnere, Latvijas Universitāte

Sigita Kušnere, Mg. philol., ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes lektore un pētniece. Zinātniskās intereses lauks – latviešu literatūras vēsture, politiskās ideoloģijas atainojums literatūrā, gastropoētika un semiotika, dzimtes studijas.

References

Bardone, E.; Kannike, A. (2020) Remembering Soviet Food Culture. Food & History, 18 (1–2), 137–164.

Belševica, V. (2001) Nelaime mājās. Belševica, V. (2001) Raksti. 3. sēj. Rīga: Jumava, 108–143.

[b. a.] (1964) Svētku galdam. Padomju Jaunatne (24.10.1964.).

Birze, M. (1961) Bēres. Birze, M. (1961) Kā radās stāsts. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 149–196.

Bleiere, D. (2015) Eiropa ārpus Eiropas… Dzīve Latvijas PSR. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Brodele, A. (1969) Tas ir mans laiks. Zvaigzne, 4, 25.

Bušmane, V. (1965) Pelēkā laimīte. Liesma, 8, 15.

Chernyshova, N. (2013) Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era. London and New York: Routledge.

Cimermanis, S. (atb. red.) (1987) Sociālistiskie svētki un ieražas. Rīga: Zinātne.

Ezera, R. (2000) Mīna ar laika degli. Ezera, R. (2000) Raksti. 1. sēj. Rīga: Nordik, 459–519.

Ezera, R. (2001) Dzīvotgriba jeb Otrās sievietes stāsts. Ezera, R. (2001) Raksti, 3. sēj. Rīga: Nordik, 16–21.

Ezera, R. (2001) Nodevība. Ezera, R. (2001) Raksti. 2. sēj. Rīga: Nordik, 391–564.

Geist, E. (2012) Cooking Bolshevik: Anastas Mikojan and the Making of the Book about Delicious and Healthy Food. Russian Review, 71, 295–313.

Gold, C. (2007) Danish Cookbooks. Seattle: University of Washington Press.

Jansons, A. (1959) Uz jauno tradīciju krastu. Liesma, 8, 1.

[Jūsu vedējmāte] (1964) Tātad – kāzas! Liesma, 12, 23.

Kļaviņa, A. (1971) Viesību galds. Rīga: Liesma.

Ķencis, T. (2008) Svētku simulācija. Letonica, 18, 128–134.

Liba, S. (1978) Viesu uzņemšana. Rīga: Zvaigzne.

LTA (1964) Svētku galdam. Cīņa (19.04.1964.).

Majors, O. (1965) Jauna makšķernieka gads. Februāris. Liesma, 2, 11.

Masiļūne, Ņ. (1982) Ikdienai un svētku galdam. Rīga: Avots.

McDowell, J. (1974) Soviet Civil Ceremonies. Journal of the Scientific Study of Religion, 13 (3), 265–279.

Medusone, S. (1964) Svētku diena astoņpadsmitgadīgajiem. Ļeņina Karogs [Preiļi] (01.08.1964.).

Notaker, H. (2017) A History of Cookbooks: From Kitchen to Page over Seven Centuries. Oakland: University of California Press.

Ogres dzimtsarakstu nodaļa laika griežos [b. d.] Pieejams: http://www.ogresmuzejs.lv/gallery/virtualas-izstades/params/group/210022/ (01.05.2022.).

Pētersone, M.; Pasopa, A. (1966) Garšīgi un veselīgi ēdieni. Rīga: Liesma.

Pujats, J. (1964) Talants no tautas dzīlēm: Polikarps Vilcāns. Literatūra un Māksla, 5, 4.

Rokpelnis, F. (1950) Aicinājums ciemos. Karogs, 1, 32.

Rokpelnis, F. (1965) Ziņojums divīzijas komisāram. Karogs, 7, 5.

Shkodrova, A. (2018) From Duty to Pleasure in the Cookbooks of Communist Bulgaria: Attitudes to food in the culinary literature for domestic cooking released by the state-run publishers between 1949 and 1989. Food, Culture & Society, 4, 468–487.

Skujiņš, Z. (1966) Kolumba mazdēli. Rīga: Liesma.

Veldre, A. (1964) Cēsinieku svētku galdam. Padomju Druva [Cēsis] (05.11.1964.).

Viesi nāk (1964) Liesma, 11, 23.

Zālīte, L. (1973) Galda kultūra. Rīga: Liesma.

Zigmonte, D. (1969) Raganas māju remontēs. Rīga: Liesma.

Downloads

Published

2022-12-12

How to Cite

Spalvēna, A., & Kušnere, S. (2022). Padomju viesību tradīcijas un svētku mielasts. Akadēmiskā Dzīve, 58, 7–15. https://doi.org/10.22364/adz.58.02