Archives

 • Arheoloģija un etnogrāfija
  Vol. 32 (2022)

  Izdevuma “Arheoloģija un etnogrāfija” 32. laidienā iekļautos oriģinālrakstus sagatavojuši vienpadsmit autori, kas pārstāv LU Latvijas vēstures institūtu, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Tērvetes vēstures muzeju. Pētījumi aptver arheoloģijas, bioarheoloģijas un etnogrāfijas nozari. Analizēts gan izrakumos un datubāzēs jauniegūts, gan līdz šim nesistematizēts un detalizēti neizvērtēts materiāls no muzeju krājumiem, kā arī no jauna izvērtēti jau publicētie ikonogrāfiskie avoti. Salīdzinot ar iepriekšējiem sējumiem, rakstu skaits ir mazāks, bet daži no tiem ir plaši, un raksti joprojām ir bagātīgi ilustrēti. Arheologu un etnogrāfu pētījumos ilustratīvajam materiālam ir nozīmīga loma.

  ISSN 0320-9415
  ISBN 978-9934-18-886-2
  ISBN 978-9934-18-887-9 (PDF)