Editorial Team

Zinātniskie redaktori:

Andrejs Vasks, Dr. habil. hist., prof., LU Latvijas vēstures institūts

Antonija Vilcāne, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūts

Redakcijas kolēģijas locekļi:

Valdis Bērziņš, Dr., LU Latvijas vēstures institūts

Guntis Gerhards, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūts

Aija Jansone, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūts

Vitolds Muižnieks, Dr. hist., Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Gunita Zariņa, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūts

Guntis Zemītis, Dr. hist., prof., LU Latvijas vēstures institūts

Anna Bitnere-Vrubļevska (Anna Bitner-Wróblewska), Dr., Varšavas Valsts arheoloģijas muzejs (Polija)

Aļģirds Girininks (Algirdas Girininkas), Dr. habil. hist., Klaipēdas Universitāte, Baltijas reģiona vēstures un arheoloģijas institūts (Lietuva)

Mila Santova, Dr. sci., Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Etnoloģijas un folkloras institūts ar Etnogrāfijas muzeju

Heiki Valks (Heiki Valk), Dr. hist., Tartu Universitāte (Igaunija)

Ilona Vaškevičūte (Ilona Vaškevičiūtė), Dr. hist., prof., Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte, Viļņa