Mihaila Kuscinska fotogrāfijas – unikālas liecības par latviešu zemnieku apģērbu Krustpils apvidū 1866. gadā

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22364/aue.32.06

Keywords:

fotogrāfijas, Mihails Kuscinskis, Krustpils, zemnieku apģērbs, atviešu tradicionālais apģērbs, Krievijas Etnogrāfiskā izstāde

Abstract

Raksts veltīts Viļņas Universitātes bibliotēkas krājumā esošajām Mihaila Kuscinska fotogrāfijām, kurās redzami Krustpils apkārtnes zemnieki 1866. gadā. Fotogrāfijas tapušas, gatavojoties Krievijas Etnogrāfiskajai izstādei, un ir vērtīgs latviešu tradicionālā apģērba vēstures izziņas avots. Tā kā muzeju krātuvēs saglabājušies tikai atsevišķi apģērba gabali no dažādām vietām un dažādiem laikiem, fotogrāfijas palīdz noskaidrot, kādi bija apģērba komplekti. Tās liecina, ka šajā laikā zemnieces vairs nevalkāja vainagus un izšūtās villaines, bet galvā sēja krāsainus lakatus un ap pleciem sedza baltas villaines. Vīrieši arvien biežāk valkāja naģenes. Sieviešu apģērbā vērojamas lielākas variācijas, kamēr vīriešu apģērbi ir savā starpā līdzīgāki.

References

Bremze, Z., Rozenberga, V., Ziņģīte, I., 2003. Latviešu tautas tērpi. Zemgale, Augšzeme, Latgale = Latvian National Costumes. III sēj. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs.

Grīnberga, L., 1998. Baltijas pagastu amata zīmes. Doma. Rakstu krājums, 3, 11–22.

Kalashnikova, N., red., 2008. Slaviane Evropi i narodi Rossii. K 140-letiiu pervoi etnograficheskoi vistavki 1867 goda. Sankt-Peterburg: Rossiiskii etnograficheskii muzei.

Karlsone, A., 2013. Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. Rīga: Zinātne.

Lоbachevskaia, O., 2014. Nasledie оsnоvоpоlоzhnika belоrusskоi kraevedcheskоi fоtоgrafii M. F. Kuscinskоgо (1829–1905) v sоbranii оtdela rukоpisei bibliоteki Vilʹniusskоgо universiteta. Bibliotheca Lituana III: Sugrąžinta praeitis. 152–165.

Manteuffel, G., 1869. Polnisch-Livland: mit lithographirten Karten, Originalphotographien, Holzschnitten und anderen Beilagen. Riga: A. Kymmel.

Sementovskii, A., 1872. Etnograficheskii obzor Vitebskoi gubernii. Sankt-Peterburg: Tipografiia M. Khana.

Slava, M., 1973. Zemnieku apģērbs Latgalē (18. gs. beigās – 20. gs.). Arheoloģija un etnogrāfija, 10. Rīga: Zinātne, 157–188.

Svenne, O., 1923. Vecā un jaunā Latgale un viņas īpatnības. Rīga: A. Ozoliņš.

Worth, R., 2018. Clothing and Landscape in Victorian England. Working-class Dress and Rural Life. London, New York: Bloomsbury Visual Arts.

Published

2022-12-12

How to Cite

Pīgozne, I. (2022). Mihaila Kuscinska fotogrāfijas – unikālas liecības par latviešu zemnieku apģērbu Krustpils apvidū 1866. gadā. Arheoloģija Un etnogrāfija, 32, 137–152. https://doi.org/10.22364/aue.32.06