Taurēns, Jānis. “Pētījums Par latviešu Trimdas Politisko darbību: Recenzija Par grāmatu: Kristīne Beķere. Latvijas labā. Politiskā darbība Trimdā 20. Gadsimta 40.–80. Gados. Rīga 2022. 303 Lpp. ISBN 978-9934-18-870-1”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 16 (December 22, 2023): 98–102. Accessed June 19, 2024. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/640.