Taurēns, Jānis. “Latvijas diplomāti Par mūsu ārpolitikas Simtgadi: Recenzija Par grāmatu: Mārtiņš Drēģeris (sast.). Latvijas diplomātijas Gadsimts. Latvijas diplomātijas Un ārlietu Dienesta Pirmais Gadsimts (1919–2019) diplomātu esejās. Rīga 2020. 606 Lpp. ISBN 978-9934-0-8820-9”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 9/10 (March 24, 2021): 151–154. Accessed June 19, 2024. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/560.