Stranga, Aivars. “Latvijas kultūras Un mākslas sovetizācija Pirmajā Padomju okupācijas gadā: 1940. Gada jūnijs – 1941. Gada jūnijs: II daļa”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 6 (August 29, 2019): 13–30. Accessed July 14, 2024. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/530.