Beķere, Kristīne. “Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: Darbība Latvijas neatkarības Idejas saglabāšanai”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 4 (April 21, 2018): 141–158. Accessed April 24, 2024. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/513.