Taurēns, Jānis. “Redakcijas kolēģijas Ievads”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 1 (May 2, 2023): 9–10. Accessed June 17, 2024. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/464.