Taurēns, Jānis. “Jauns skatījums Uz Padomju impērijas Sabrukumu: Recenzija Par grāmatu: Vladislav Zubok. Collapse. The Fall of the Soviet Union. New Haven, London 2021. 536 p. ISBN 978-0-300-26817-1”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 13/14 (February 22, 2023): 162–164. Accessed June 17, 2024. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/458.