Taurēns, Jānis. “Latviešu Trimda Un Trešā Atmoda (1988–1990): Starp tradīciju Un revolūciju”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 13/14 (January 11, 2023): 101–114. Accessed June 19, 2024. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/454.