Taurēns, J. “Nozīmīgs pētījums Par Latviju neatkarības pirmsākumos: Recenzija Par grāmatu: Ēriks Jēkabsons. Latvijas Un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. Gadā. Rīga 2018. 831 Lpp. ISBN 9789984824499”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 6, Aug. 2019, pp. 191-4, doi:10.22364/luzv.6.12.