Beķere, K. “Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: Darbība Latvijas neatkarības Idejas saglabāšanai”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 4, Apr. 2018, pp. 141-58, doi:10.22364/luzv.4.2017.10.