Taurēns, J. “Redaktora Sleja”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 4, Apr. 2018, pp. 9-10, doi:10.22364/luzv.4.2017.01.